گفتگو با هم‌بنیان‌گذار نتفلیکس و چهار درسی که آموختم

گفتگو با هم‌بنیان‌گذار نتفلیکس و چهار درسی که آموختم
چهار توصیه کاربردی از مارک رندولف، هم‌بنیان‌گذار نتفلیکس برای تمامی کا...