چرا فریلنسر حرفه‌ای به نیچ مارکتینگ نیاز دارد؟ راهنمای پیدا کردن نیچ مناسب

چرا فریلنسر حرفه‌ای به نیچ مارکتینگ نیاز دارد؟ راهنمای پیدا کردن نیچ مناسب
با پیدا کردن نیچ و تخصص مناسب، خودتان را از بقیه‌ی فریلنسرها جدا کنید.