چگونه مارکوس ویلی در سن 19 سالگی یک شرکت 4.3 میلیارد دلاری تأسیس کرد

چگونه مارکوس ویلی در سن 19 سالگی یک شرکت 4.3 میلیارد دلاری تأسیس کرد
از ترک تحصیل کردن تا تبدیل شدن به جوان‌ترین بنیانگذار یک شرکت میلیارد...