3 طرز فکری که از جف بزوس دزدیدم، با اینکه از او خوشم نمی‌آید

3 طرز فکری که از جف بزوس دزدیدم، با اینکه از او خوشم نمی‌آید
جف بزوس اگرچه یک مستبد است، اما در تصمیم‌گیری یک نابغه محض است