تونی شِی، رئیس زاپوس، فرمول جذب مشتری‌های شدیداً وفادار را کشف کرد

تونی شِی، رئیس زاپوس، فرمول جذب مشتری‌های شدیداً وفادار را کشف کرد
«همه چیز درمورد «وای!» است. اینکه چه‌کاری می‌توانم انجام دهم تا مشتری...